Så tillkom Framtid Borensberg

En kall vinterkväll i januari, ordnade Intresseföreningen Svanen ett offentligt möte i storamatsalen, för att diskutera de problem som existerade med Kommunen, Platen och Svanen.

Ca. 90 personer som mött upp på mötet och efter många diskussioner visade det sig att
det fans många andra problem i samhället, många har själva vid flera tillfällen försökt få ansvariga att åtgärda problemen, men utan resultat, att gå samman i en förening var mångas mening en lösning på komunikationsproblemen. Mötet avslutades med kaffe, te o kakor

Bland deltagarna fanns förutom undertecknad även Anders Åhammar och Folke Svensson,
vi beslutade oss för att träffas kommande vecka, för att diskutera om möjligheten fanns att bilda någon form av byalag. Efter att vi belyst problematiken och diskuterat för o nackdelar så fann vi att detta skulle vara en fördel för oss i Borensberg och även för kommunen, borensbergsborna skull få prioritera sina önskemål, de som bor på orten vet bäst vad som fattas i samhället och kommunen behöver inte gissa sig till åtgärder. Vi beslutade att bilda ett Bygderåd och tillfråga event. intresserade styrelsemedlemmar, efter det beslutet tog vi en fika.

Vid ett stormöte den andra april 2008 på Hällagården med ett hundratal intresserade, med besök av vår landshövding, representanter från kommunen med kommunalrådet i spetsen samt från Gränslandet beslöt borensbergsborna att bilda ett bygderåd. Under mötet tillfrågades närvarande om intresse fans att sitta i en styrelse, vi fick många förslag, och den 14 april samlades interimstyrelsen på dåvarande BFT För att klarlägga stadgar, namn på föreningen, föreningens ändamål mm. Landshövdingen avslutade mötet med att lyckönska Borensberg till sitt nya Bygderåd samt önskade Framtid Borensberg lycka till, kommunalrådet Ribers o kommunchefen ser fram mot ett gått samarbete i framtiden som kommer att gynna båda parter Kommunen bjöd alla gäster på kaffe o kaka

Den 14 maj var det dags för den nya styrelsen att konstituera sig vid ett extra årsmöte som hölls
på BFT;s lokal med ett 60;tal borensbergsbor samt inbjudna från kommunen, Bygderådet som av årsmötet fått namnet Framtid Borensberg bjöd på ostfralla med kaffe o te. Den nya styrelsen och Bygderådets första, bestod av följande ledamöter o suppleanter.

Anders Åhammar Sekrterare
Anette Petersson
Bertil Andersson
Folke Svensson
Håkan Hallin Kassör
Kjell Karlsson V.ordf.
Lisa Tevell
Lotta Ellbrant
Mia Holmgren
Yngve Folkesson Ordf.
Yngve Folkesson