Aktiviteter

BORENSBERG INFÖR ÅR 2017

 Info 1126th

 Info 1125th

Info 1124th

Info 1127th

 BORENSBERG INFÖR ÅR 2016

Följande förslag ser vi som nödvändiga förbättringar av Borensberg inom 2016 eller en snar framtid.

 1. Byggnation på befintliga tomtområden av flerfamiljshus för äldre högsta prioritet, tomtmark  finnes
 2. Införskaffande av tomtmark för enfamiljshus och radhus även grupphus
 3. Påbörja projektering av Sporthall mycket angeläget se tidigare brev
 4. G-C väg över broarna ett måste om utv. av Borensberg skall ske öster ut
 5. G-C väg till Sågarhem och Näs kursgård ett hårt trafikerat gångstråk
 6. Iordningsställande av Kvarnholmen, den fula ”ankungen” i ett i övrigt uppsnyggat område i centrala Borensberg
 7. Iordningsställande av småbåtshamn med fler båtplatser, ett akut problem ca. 100 sökande av båtplats

 Utan inbördes ordning

 1. Iordningsställande av koloniområde
 2. Ändring av nuv. busshålsplats vid ICA
 3. Belysning av skyltar välkommen till Borensberg 2 st
 4. Orienteringstavlor ef. väg 34 med parkeringsfickor 2st.
 5. Förbättringar av kurvor på väg 211 upp till Kvarn
 6. Uppskyltning i samhället till intressanta platser och parkeringar
 7. Utbyggnad av Strandbadet enligt förslag, samt ge badplatsen              offentlig status med reklam
 8. Framtagning av flagga för Borensberg (den lilla sjöstaden vid kanalen)
 9. Fler sittsoffor i centrala Borensberg, har funnits tidigare
 10. Två fasta flaggstänger med Kommunflagga, och Lilla Sjöstadens flagga på den andra, vid varje infart till Borensberg
 11. Ny informationspelare vid gästhamnen och centrum med info. för Borensberg
 12. Reklam i media för Borensberg, riktade till bosättare för inflyttning
 13. Informationstavla över lediga tomter i Borensberg 2 st.

För mer information kontakta Framtid Borensberg

Stormötet har gett styrelsen i uppdrag att tillställa Kommunen denna prioriteringslista för Borensberg, den kommer att offentligöras till höstens stormöte för utvärdering.

****************************************************************************

 BORENSBERG INFÖR ÅR 2015

Till Kommunens förvaltningar och politiker framför vi våra främsta önskningar inför kommande år!

 1. Kommunen måste tillse, att lämplig tomtmark finns disponibel, för äldreboende, hyreshus, grupphus (radhus) ca. 50-75 lägenheter centralt i Borensberg. Vidare bör byggföretag tillfrågas.
 2. Iordningställande av vårt koloniområde samt Kvarnholmen. (förslag överlämnat)
 3. G-C väg över broarna. (förslag överlämnat)
 4. Projektera och påbörja byggande av G-C väg från Näs fram till Borensberg
 5. Påbörja projektering för byggande av sporthall i Borensberg. (förslag överlämnat)
 6. Byggande av ny busshållplats vid ICA (förslag överlämnat)
 7. Uppskyltning i samhället, samt orienteringstavlor.
 8. Belysning av skyltarna (Välkommen till Borensberg) 2 st.
 9. Belysning av sophandteringen vid parkeringen nedanför vårdcentralen
 10. Begränsa tung lastbilstrafik i samhället, ävenså farthinder på vissa gator.
 11. Byggandet av en skatebordspark
 12. Arbeta för utveckling av Strandbadet  sittsoffor, livbojar, papperskorgar samt en flotte. Strandbadet bör införas som offentlig badplats i turistreklamen.
 13. Fler cykelställ och sittsoffor i Borensberg centralt och vid busshålsplatser.
 14. Bättre reklam för vår ort i media, riktade till bosättare för inflyttning samt byggentreprenörer.

Skrivelsen har beslutats vid styrelsemöte i Framtid Borensberg 14.06.30 med uppdrag från Stormöte.

*********************************************************************************

Detta har vi arbetat med och medverkat till under åren