Målsättning

FB är en ideell förening som vill bevaka och främja medlemmarnas intressen gentemot Kommun, Regionala- och Statliga myndigheter samt verka för utveckling av orten.
Bygderådet är politiskt och religiöst obunden.

Vem är medlem? Samtliga boende i Borensberg är presumtiva medlemmar- som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar, är välkomna att vända sig till Styrelsen med sina synpunkter och förslag.

*********************************************************************************

Föreningen har till ändamål att främja verksamhetsområdet genom att stärka demokratin
och förkorta avstånden mellan kommunen och befolkningen i Borensberg med omnejd.

Framtid Borensbergs främsta arbetsuppgifter är att:

Bevaka och arbeta för medlemmarnas intressen i relation till kommun, regionala
och statliga myndigheter samt andra organisationer.
Stimulera, stödja och bedriva lokalt utvecklingsarbete.
Samverka med föreningarorganisationer och företag.
Driva utvecklingsprojekt tillsammans med, och med stöd av kommunen, regionen,
staten, EU, sponsorer, fonder och stiftelser.
Sprida information och aktiviteter som stärker samhörigheten på landsbygden
samt mellan stad, tätort och landsbygd.

Framtid Borensberg arbetar utifrån värdegrunderna: Demokrati, mångfald och jämställdhet.