Välkommen till Bygderådets Hemsida!

Borensberg är ett litet samhälle. Som så många andra på landsbygden är vi beroende av att det finns arbetstillfällen, affärer för service och inte minst sjukvård med äldreomsorg och en brandkår för vår trygghet.

—————————————————————————————————–

Planerade åtgärder för år 2020

 • Bevarande av nuvarande deltidsbrandkår, utbyggnad av lokaler

 • Detaljplanering av flerfamiljhus på befintlig tomtmark

 • Byggnation av ”Dragkampsängen för äldreboende

 • Trafiksituationen i Borensberg

 • Iordningställande av Kvarnholmen

 • Utbyggnad av småbåtshamnen

 • Projektering av sporthall

 • Parkeringsficka på riksväg 34 för infotavla över Borensberg

 • Upprustning av Bergvallens idrottspark

 • Iordningsställande av P-platser på Skolgatan och Vallgatan

 • Utplacering av sittsoffor i Borensberg

—————————————————————————————————–

Texten nedan har några år på nacken, men läs den!
Den är fortfarande till stora delar relevant!

Under åren som gått har Borensberg utarmats. Vart tredje år har en affär försvunnit eller bytt ägare på grund av dålig lönsamhet, i viss mån beror detta på köptroheten, men också på att inga bostäder byggs för inflyttning så att äldre hus blir lediga för renoveringar av nya ägare förmodligen barnfamiljer. Detta gör att utvecklingen avstannar. Kommunen har för avsikt att öka innevånarantalet med 1500 personer. Hur skall man lösa detta? Det skulle ge butiksägarna större omsättning och lönsamhet i sina företag.

Det är inte bara affärslivet som minskat, under åren har även både servicen och arbetstillfällen minskat. Först försvann optikerenheten i Borensberg till Motala.Sedan fråntogs Svanen rätten att laga mat till dom äldre i Borensberg. Den delen gick till Motala. Sedan var det dags för urmakarutbildningen i Borensberg att flytta till Motala, trots att den funnits i årtionde och förknippas med Borensberg.

Nu är det dags för sjukgymnastiken att flytta till Motala. Eventuellt kommer Borgarbrandkåren att ta samma resväg till Motala, och hur kommer det att gå med folktandvården, Apoteket och Vårdcentralen, kommer de att ta samma öde med flytt till Motala.

Hur kan man missköta en fastighet så att den inte blir godkänd för sjukgymnastik. Detta tyder på ett stort ointresse från fastighetsägaren för Borensberg och social service till dess innevånare.

För några år sedan skrev en arkitektfirma ”Borensberg en oslipad diamant i gräset”. Men ingen större slipning har påbörjats. Möjligen kan det bero på att i nämnder och styrelser sitter företrädesvis stadsbor, som i stor utsträckning bor i Motala centralort och vill se om sitt egna hus, och tror därmed att man ger hela kommunen en utveckling.

Kommunen består inte bara av en centralort. Enligt kommunens eget program för landsbygden, står många vackra ord hur den skall blomstra och utvecklas med andra ord en levande bygd. Detta kostar pengar, varifrån skall dessa tas? Det är väl rimligt att den kostnaden mellan att behålla en enhet utanför centralorten är den kostnad som vi får betala för att vi skall ha en levande landsbygd, och den bör tas från skattemedel. Om man inte vill satsa tycker vi att landsbygdsprogrammet är bara ett önsketänkande och då bör ortsborna informeras om detta, även vid förändringar som berör de boende bör de boende i orten informeras i demokratisk anda, många gillar inte någon form av ministerstyre.

Det enda som blomstrar är vårt koloniområde (läs ogräs), och de fina blomarrangemang som kommunen låtit plantera samt Göta Torg, Kvarnparkering samt några G-C vägar med belysning.

Vi tycker det är roligt att Motala stad har fått en stor ansiktslyftning, men den får inte drivas så hårt att det inte finns medel till landsbygden, till äldrevården till att behålla en social service, till bebyggelse, en sådan utveckling kan få en avog inställning till de folkvalda i styrelser och nämnder. Vi på landsbygden betalar också kommunal och landstingsskatt, men dessa pengar använts förmodligen till större delen i centralorten.

Vi frågar oss: Om vårt Borensberg framöver skall vara ett sov-samhälle med två livsmedelsaffärer och två begravningsbyråer, eller skall det utvecklas till förmån för hela kommunen med arbetstillfällen bostäder och en social service?

Styrelsen